Innovation Readiness

Het goed en betaalbaar houden van de ouderenzorg in de toekomst vraagt van zorgorganisaties dat zij innoveren. Maar wat is daar voor nodig en hoe word je als zorgorganisatie goed in innoveren? In het onderzoek Innovation Readiness wordt geprobeerd om hier de juiste tools voor te ontwikkelen.

Professioneel innoveren

Binnen de ouderenzorg wordt volop geïnnoveerd. Dat zie je ook terug in bepaalde functienamen die in het verleden niet voorkwamen, zoals projectmedewerker of coördinator innovatie. Zorgorganisaties zien in dat professioneel innoveren noodzakelijk is nu de zorgvraag steeds verder toeneemt en complexer wordt, terwijl de arbeidsmarkt krimpt. Innovatie is ook nodig om de cliënt meer eigen regie te geven en is bovendien onontkoombaar in een maatschappij die steeds digitaler wordt. In de ouderenzorg betekent innoveren dat je samen in de organisatie al zoekende een nieuwe werkwijze, product of dienst ontwikkelt, gebruikers centraal stelt, samen experimenteert en leert, en samenwerking zoekt met externe partijen. De hamvraag voor dit project is wat ouderenzorgorganisaties allemaal in gang moeten zetten om professioneel te kunnen innoveren. Dat varieert van de juiste systemen en processen tot de benodigde competenties bij medewerkers, een innovatieklimaat, budgetten en medewerkers die leidinggeven aan innovatieprojecten.

Het onderzoek

Het vier jaar durend onderzoek is in 2021 van start gegaan met een literatuurstudie om in kaart te brengen welke factoren Innovation Readiness bepalen en welke strategieën beschreven zijn om beter te worden in innoveren. Veel organisaties zijn immers al bezig met innovatie, maar de kennis daarover is versnipperd en niet op één plek samengebracht. Terwijl zorgorganisaties veel kunnen leren van wat andere organisaties al gedaan hebben.

Na deze literatuurstudie komt de focus te liggen op Nederlandse ouderenzorgorganisaties. Met interviews wordt achterhaald wat zij al daadwerkelijk doen om meer Innovation Ready te worden en waarom en welke ondersteuning ze hierbij nodig hebben. Vervolgstappen worden gedurende het onderzoek nader vastgelegd. Uiteindelijk is het de bedoeling om zorgorganisaties tools aan te reiken om beter te worden in professioneel innoveren.

meer weten?

Neem contact op via
ouderenzorg at maastrichtuniversity dot nl

Ramon Daniëls
Lector Ondersteunende Technologie in de zorg & wetenschappelijke linking pin Sevagram
thema's

thema's


 • Logo Meander Groep
 • Logo Sevagram
 • Logo Envida
 • Logo Zuyderland
 • Logo Cicero
 • Logo Vivantes
 • Logo De Zorggroep
 • Logo Land van Horne
 • Logo Proteion
 • Logo Zuyd Hogeschool
 • Logo Gilde Zorgcollege
 • Logo Vista College
 • Logo Maastrict University

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK